Профил на купувача

Профил на купувача

Профилът на купувача на 39 СУ "Петър Динеков", София вече е активен в системата за обществени поръчки www.SOP.bg


Данни за училището

39 СУ "Петър Динеков", София

Адрес на училището: 

  • п.к. 1799, София, Младост-2, ул. "Васил Карагьозов" № 6 
Булстат:  000669429

МОЛ: Евелина Китова

Телефон за информация: 

  • 028859019

Транспорт:

  • метро: метростанция Акад. Ал.  Теодоров - Балан
  • автобуси:  4, 76, 111, 305, 314, 413