След Основно образование

Прием след завършено Основно образование в 39 СУ "Петър Динеков" за учебната 2018/2019г

Прием по Наредба №10/01.09.2017г.

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

1 паралелка с 26 ученици

Кандидатстване:

 • Приемни изпити (НВО): БЕЛ и Математика
Балообразуващи: 

 • Математика и Първи чужд език


Втори чужд език: 

 • Руски/Испански език


Профилиращи предмети: 

 • Информатика,
 • Информационни технологии, 
 • Английски език,
 • Български език и литература


Контакти

Телефон за информация: 

 • 028859019

Адрес на училището:

 • 39 СУ "Петър Динеков", София
 • ж.к. Младост-2, ул. "Васил Карагьозов" № 6 

Транспорт:

 • метростанция Акад. Александър  Теодоров - Балан
 • автобуси:  4, 76, 111, 305, 314, 413

ВАЖНО - Заповед № РД09-4135/29.08.2017 г.

Заповед № РД09-4135/29.08.2017 г.
за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършено основно образование за учебната 2018/2019 година

ВАЖНО - Г Р А Ф И К на дейностите

Г Р А Ф И К
на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2018/2019г. Съгласно Наредба №10 от 01. 09. 2016г. след завършено Основно образование


https://drive.google.com/open?id=19lBQGSQERufzjEJFYVfSskV6KeOlJ2jP

Комисията записва класираните ученици при спазването на чл.72 от Наредба №10/01.09.2016г.: за записване се представят Заявление до директора и оригинал на свидетелството за основно образование.

Комисията ще работи в учителската стая на училището.

39 СОУ участва в инициативата "Бъдещето е код"

"Бъдещето е код"
39 СОУ участва в различни инициативи, които дават възможност на учениците с интерес в областта на информатиката и информационните технологии да се ориентират в богатото разнообразие от професии. Срещите със специалисти разширяват кръгозора на децата и им помагат да се ориентират за бъдещето.

Декември 2014г. НП „ИКТ в училище“ компонент „Изграждане на безжични wifi мрежи в училища“

39 СОУ кандидатства и беше одобрено в заложения в НП „ИКТ в училище“ компонент „Изграждане на безжични wifi мрежи в училища“. На училището беше предоставена целева субсидия в размер на 5000.00 лева през месец декември 2014г. В училището вече е доизградена локалната мрежа и е осигурен безжичен Интернет на територията на цялото училище.

Февруари 2014г - Кабинет 205 оборудван по Националната програма „ИКТ в училище“

Кабинет 205 беше оборудван с 12 терминални станции и един сървър по Националната програма „ИКТ в училище“. Това осигурява на учениците от 39 СОУ собствено работно място в часовете по информационни технологии.

Информация

Училището осигурява на учениците

 • Обучение само първа смяна. Часовете започват в 8:00ч;
 • Учебни часове по 45 минути;
 • Секции по футбол, баскетбол, волейбол, карате;
 • Оздравителна гимнастика;
 • Спортни и модерни танци;
 • Вокални групи;
 • СИП и екоклубове
 • Училищен стол и бюфет
 • Здравословна среда и отлично оборудвани кабинети;
 • Целодневна охрана.

Още...

 • Добър микроклимат;
 • Ред и чистота;
 • Удобен транспорт.

Прием след VІІ клас

Цялостна и актуална информация за графиците, кандидатстването, изпитите и примерни изпитни материали можете да намерите на страницата на Министерството на образованието, младежта и науката

Важна информация можете да намерите и на сайта на Регионалния инспекторат по образованието - София