Първи клас

Родителска среща за първи клас и подготвителна група

Важно за родителите на всички ученици, които са приети в първи клас и в подготвителна група за учебната 2018/2019г.
На 04. 09. 2018г., вторник, от 18 часа в 39 СУ "Петър Динеков" ще се проведе родителска среща по класове.

УЧЕНИЦИ, ПРИЕТИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

39 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР ДИНЕКОВ“

гр. София, ж.к. Младост -2, ул. „В. Карагьозов”№6, тел.885 90 19, [email protected]


УЧЕНИЦИ, ПРИЕТИ НА ТРЕТО  КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

Пореден №

Входящ №

Група

Точки

1.

2165

четвърта

0т.

 

Комисия:                                             Директор:

1.В. Вакрилова                                   Е. Китова

2.Р. Георгиева

3.Т. Иванова

4.Т. Иванова                                                        


ГРАФИК ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС

ГРАФИК ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС

 

18 юни – до 12 часа - подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиранеПРИЕМ на ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2018/2019г

Контакти

Телефон за информация: 

  • 028859019

Адрес на училището:

  • 39 СУ "Петър Динеков", София
  • ж.к. Младост-2, ул. "Васил Карагьозов" № 6 

Транспорт:

  • метростанция Акад. Александър  Теодоров - Балан
  • автобуси:  4, 76, 111, 305, 314, 413

Прием в първи клас в 39 СУ "Петър Динеков"

Първи клас

"Да си първокласник, туй не е шега..."
  • Паралелки с изучаване на Английски език
  • Паралелки с разширено изучаване на Изобразително изкуство и Английски език

Полуинтернатни групи до 17:30часа за  I - IV клас

Декларация за идентичност на данните изтеглете оттук.


За да сте спокойни за децата си

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Всяка година на 15-ти септември, когато удари първият училищен звънец, ние, учителите от 39 СУ "Петър Динеков" с усмивка и приятелски подадена ръка посрещаме плахо пристъпващите прага на училището първокласници. Мъдростта на опита, съчетана с топлата човечност ни сближава с децата. Заедно посрещаме радости и трудности по пътя на знанието.

Нашите високо квалифицираните преподаватели предават своите знания и опит чрез съвременни интерактивни методи на обучение. Осигуряваме условия, подходящи за емоционалното разгръщане и духовното развитие на младите ни възпитаници. Изграждаме съзнателно отношение към здравословния начин на живот и околната среда. Ние знаем, че всичко това е необходимо на децата ви, за да сте спокойни за тяхното бъдеще!


30 март 2016г. Празник на буквите на учениците от 1в клас на 39 СОУ „П. Динеков“, с класен ръководител г-жа Карадех

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1016348111792556.1073742043.374649772629063&type=3
На 30 март 2016г. се проведе празникът на буквите на учениците от 1в клас на 39 СОУ „П. Динеков“, с класен ръководител г-жа Карадех, отпразнуваха тържествено приключването на етапа на началното ограмотявне. Бяха подготвили програма с песни и стихове. Повече...

Ученолюбивите и талантливи ученици от 1 г клас

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.992616684165699.1073742036.374649772629063&type=3Учениците от 1 г клас с класен ръководител госпожа Велка Сивкова с гордост казаха „Ние вече сме грамотни!” на Празника на буквите. И нали са талантливи художници, си направиха чудесни коронки с буквичките в час по изобразително изкуство. Помогнаха им техните отзивчиви преподаватели г-жа Спасова и г-жа Кирилова. Повече...

„Вкусен” урок по Домашен бит и техника в 1г клас

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.992612587499442.1073742035.374649772629063&type=3

„Вкусен” урок по Домашен бит и техника в 1г клас

Възпитаването на естетически усет, на трудолюбие и ученолюбие, стимулирането на мотивация за съучастие и умения за работа в екип, развитието на фината моторика на ръката и формирането на сръчности са ежедневни цели на г-жа Сивкова в работата и с учениците от 1-Г клас. Повече...

Празник на буквите в първи клас

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.803075349786501.1073741979.374649772629063&type=3

Първокласници четат. Плейлист в YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=JQ4kE-Om48k&list=PLziR4duu-M7NYN-d4ATW8aT_AiKcA5QoR

Първокласници четат

Първокласниците от 39 СОУ празнуват Коледа