Прием на ученици

П Р И Е М на ученици в 39 СУ "Петър Динеков"


39 СУ "Петър Динеков" осъществява 
следния прием:

Подготвителна група 6-годишни деца, полудневно обучение

Прием в първи клас
 • Паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство
 • Паралелка с изучаване на английски език

Прием в пети клас:

 • Паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство
 • Паралелка с усилено изучаване на математика
 • Паралелка с усилено изучаване на природни науки:
  • Човекът и природата
  • Биология и здравно образование
Прием след  VІІ клас по Наредба №10/01.09.2017г.
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки"
Информация

Училището осигурява на учениците

 • Обучение само първа смяна. Часовете започват в 8:00ч;
 • Учебни часове по 45 минути;
 • Секции по футбол, баскетбол, волейбол, карате;
 • Оздравителна гимнастика;
 • Спортни и модерни танци;
 • Вокални групи;
 • СИП и екоклубове
 • Училищен стол и бюфет
 • Здравословна среда и отлично оборудвани кабинети;
 • Целодневна охрана.

Още...

 • Добър микроклимат;
 • Ред и чистота;
 • Удобен транспорт.

Контакти

Телефон за информация: 

 • 028859019

Адрес на училището:

 • 39 СУ "Петър Динеков", София
 • ж.к. Младост-2, ул. "Васил Карагьозов" № 6 

Транспорт:

 • на метростанция Акад. Александър  Теодоров - Балан
 • автобуси:  4, 76, 111, 305, 314, 413